Community

Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. De organisatie werd in Leuven opgericht samen met experts en mensen die geïnteresseerd zijn in een betaalbare woning. Op 29 september werd de organisatie opgericht. Op regelmatige basis het bestuursorgaan samen, samengesteld uit mensen van het middenveld en het beleid. Tijdens de oprichting werd hun expertise ingewonnen tijdens praktijkkamers. 's Avonds koppelen we terug met geïnteresseerde bewoners. Dit noemen we de participatiekamer.  Van zodra er een toewijsreglement is, zullen ook toekomstige bewoners kunnen deelnemen aan het bestuursorgaan. Wil je hier zelf ook aan deelnemen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief 

Documenten

Opgemaakt in 2019 door Cosmopolis (VUB) en CLTB 

Als basis voor de oprichting van onze VZW

Als basis voor de oprichting van onze VZW

Een levend document waarin we op zoek gaan naar antwoorden

Afspraken en verwachtingen voor de praktijkkamer

Resultaat van de workshop "Doelen & Activiteiten"

Resultaat van de workshop "Opmaak statuten"

Opgemaakt in het kader van een thesisonderzoek aan de VUB

2022-10-10 13_54_10-PowerPoint-diavoorstelling  -  20221007 Woonacademie_CLTL.pptx.png

Algemene Vergadering

1 keer per jaar komen alle leden van de vzw samen en worden collectief beslissingen genomen over de richting waarin de vzw verder zal evolueren

Ledenvereniging

Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. Op 29 september 2022 werd de vzw voor de operationele werking van de CLT officieel opgericht. Er zijn 3 categorieën van leden, die allen vertegenwoordigd (zullen) worden in het bestuursorgaan. 

Afbeelding1.png

Categorie A: toekomstige bewoners 

Om te kunnen toetreden, zal het het komende jaar één van de prioritaire taken van het bestuursorgaan zijn, om een toewijsreglement op te maken. Tot dan worden potentieel geïnteresseerde bewoners maximaal betrokken via participatiemomenten. We hopen op de volgende Algemene Vergadering ook toekomstige bewoners op te nemen in het ledenbestand en aan te stellen in het bestuursorgaan. Wil je zelf vorm geven aan de vzw? Kom dan naar een participatiemoment. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en wordt als eerste op de hoogte gehouden van wanneer deze plaatsvinden!

Categorie B: middenveld

Dit zijn (sociale) organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aangevuld met private personen die niet tot categorie A, behoren zoals buurtbewoners en sympathisanten .

- Categorie C : beleid 

AG Stadsontwikkeling Leuven richt vanuit het Leuvense beleid mee de CLT op. Vanuit AG Stadsontwikkeling Leuven werden er 4 bestuursleden naar voor gedragen die ook de belangen van de burger zullen vertegenwoordigen.