Community 

Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. Op 29 september 2022 wordt de vzw voor de operationele werking van de CLT officieel opgericht. Er zijn 3 categorieën van leden, die allen vertegenwoordigd (zullen) worden in het bestuursorgaan. 

Afbeelding1.png

Categorie A: toekomstige bewoners 

Om te kunnen toetreden, zal het het komende jaar één van de prioritaire taken van het bestuursorgaan zijn, om een toewijsreglement op te maken. Tot dan worden potentieel geïnteresseerde bewoners maximaal betrokken via participatiemomenten om hun inzichten en levenservaring mee te nemen in het proces. We hopen op de volgende Algemene Vergadering in juni 2023 ook toekomstige bewoners mee op te nemen in ons ledenbestand en aan te stellen in onze raad van bestuur. Wil je zelf ook vorm geven aan de vzw? Kom dan eens naar een participatiemoment. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en wordt als eerste op de hoogte gehouden van wanneer deze plaatsvinden!

Categorie B: middenveld

Dit zijn (sociale) organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aangevuld met private personen zoals buurtbewoners en sympathisanten die niet tot categorie A behoren.

- Categorie C : beleid 

AG Stadsontwikkeling Leuven richt vanuit het Leuvense beleid mee de CLT op. Vanuit AG Stadsontwikkeling Leuven werden er 4 bestuursleden naar voor gedragen die ook de belangen van de burger zullen vertegenwoordigen. 

Verslagen

Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. De organisatie wordt in Leuven opgericht samen met experts en mensen die geïnteresseerd zijn in een betaalbare koopwoning of die vanuit hun eigen ervaring de nieuwe organisatie mee willen vormgeven. Voor wie moeten deze woningen gebouwd worden en hoe moeten ze eruitzien? Overdag zitten we samen met experten en organisaties die dagelijks bezig zijn met betaalbaar wonen. Dit is de praktijkkamer . 's Avonds koppelen we tijdens participatieavonden het oprichtingsproces terug met geïnteresseerde bewoners. Dit noemen we de participatiekamer

Algemene Vergadering

1 keer per jaar komen alle leden van de vzw samen en worden collectief beslissingen genomen over de richting waarin de vzw verder zal evolueren

Documenten

Opgemaakt in 2019 door Cosmopolis (VUB) en CLTB 

Als basis voor de oprichting van onze VZW

Als basis voor de oprichting van onze VZW

Een levend document waarin we op zoek gaan naar antwoorden

Afspraken en verwachtingen voor de praktijkkamer

Resultaat van de workshop "Doelen & Activiteiten"

Resultaat van de workshop "Opmaak statuten"

Opgemaakt in het kader van een thesisonderzoek aan de VUB