top of page

CLT United - Europa luistert!

Bijgewerkt op: 25 mrt.


Kurt Peeters, adviseur huisvestingsbeleid van de stad Leuven en bestuurslid van vzw CLT Leuven, vertegenwoordigde ons op het congres "Huisvestingscrisis in Europa: de weg vooruit?" georganiseerd door het Europees Economisch en sociaal Comité. Kurt gaf onder meer een presentatie over de situatie op de Leuvense woningmarkt en hoe Community Land Trust een mooie oplossing kan zijn voor het probleem van betaalbare (koop)woningen ook in Leuven.

Woningmarkt Leuven, wat is er aan de hand?

Leuven is een snelgroeiende stad die veel hoogopgeleiden aantrekt. Leuven kent een lage werkloosheid en investeert in sociale cohesie en levenskwaliteit. Zoals veel andere Europese steden heeft ook het welvarende Leuven te maken met sterk gestegen prijzen van woningen,. Dit zorgt ervoor dat mensen, die een job hebben in Leuven, de stad verlaten en elders een woning kopen. Hierdoor neemt de diversiteit in de stad af.
Jongeren en gezinnen vertrekken uit onze stad omdat ze niet meer in staat zijn om een woning en/of grond te betalen. De oorzaken voor de dure prijzen zijn onder meer:

  1. Groeiende vraag naar grond en woningen

  2. Het aanbod van de woningen is onvoldoende voor de stijgende vraag. Hierdoor worden de woningen duurder zowel op de koop- als op de huurmarkt.

  3. De stijging in prijzen is sterker dan de stijging van de inkomens, bovendien is er door de nabijheid van de universiteit en zijn spin-offs een grote groep van hoger opgeleiden met een hoger inkomen. Dit geeft een vertekend beeld in de statistieken.

  4. Huisvesting wordt op Europees niveau steeds meer gezien als investeringsproduct, waardoor de prijs per oppervlakte stijgt.

  5. De nieuwe woningen die gebouwd worden zijn veelal niet geschikt voor gezinnen of huishoudens met een lager inkomen. Ze hebben ook geen inspraak bij de bouw van nieuwe woningen en kunnen dus geen aanspraak maken op deze woningen.


Stijgende woningprijzen dragen bij aan sociale uitsluiting, onzekerheid en ongelijkheid.

"Community Land Trusts worden steeds meer erkend als een veelbelovende oplossing voor de huisvestingscrisis in Europa, en het European Community Land Trust Network zal deze dialoog met Europese beleidsmakers en partnerorganisaties voortzetten."
CLT als duurzame oplossing in Leuven en Europa?

  • Beheren van grond op een sociale manier, die goed is voor onze samenleving.

  • Gemeenschap staat centraal. Zij spelen een participatieve rol bij het ontwikkelingsproces en het bestuur.

  • Centrale rol van de bewoner in ontwikkeling, bestuur en beheer

  • CLT woning minder gevoelig voor speculatie. Scheiding van grond en woning. De grond blijft in beheer van de CLT en de koper betaalt enkel de woning.

  • De woningen blijven voor altijd betaalbare ook bij doorverkoop doordat passende maatregelen gevolgd worden

Hoe doet CLT het wereldwijd en op Europees vlak?

CLT's in Puerto Rico, België en de VS hebben onlangs de gouden World Habitat Award gewonnen, wat aantoont dat het CLT model aanpasbaar is aan de context waarin het ontwikkelt wordt. Het CLT-model heeft bewezen dat het een hoogwaardige en permanente oplossing kan bieden. Wereldwijd bestaan er ondertussen zo'n 600 CLT's, elk met hun specifieke lokale focus. Deze focus kan onder meer gemeenschap, betaalbaarheid, eigenaarschap, diversiteit, gelijkwaardigheid, kwaliteit enzovoort zijn. In Europa zijn er ondertussen zo'n 350 CLT's opgericht, in onder meer Frankrijk, Nederlands, België, Engeland, Ierland, Schotland, Duitslands, etc.Oproep tot actie

CLT verdient een groter draagvlak, een ondersteunende beleidsomgeving en steun bij het realiseren van deze huisvesting op grotere schaal. Het European Community Land Trust Network vult deze leemte door bestaande en nieuwe CLT's over het hele continent met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen, door bewustwordingscampagnes, aan te tonen wat de voordelen zijn en door samen te werken met verschillende partners om innovatie op sociaal-, ontwerp-, bouw- en milieu vlak voor betaalbare huisvesting te stimuleren. De vraag is nu, wat kan Europa doen om meer CLT's mogelijk te maken? Hoe zullen zij de ontwikkeling van CLT's mee ondersteunen?Heeft u nog meer vragen over het CLT model en/of CLT Leuven? Kijk gerust verder op onze website. Vind je geen antwoord op je vraag dan kan je deze stellen via ons CLT Leerboek op de de website. Denk je graag mee na over de werking of ben je gewoon nieuwsgierig, schrijf je in op onze nieuwsbrief en aarzel niet deel te nemen aan onze activiteiten.23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page