top of page

Community

Een Community Land Trust (CLT) bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. De CLTL vzw Van Grond Los werd in Leuven opgericht op 29 september 2022. Tijdens participatiekamers werden workshops georganiseerd met geïnteresseerde kandidaten uit de doelgroep. Hun ideeën en bezorgdheden werden voorgelegd aan experts uit het middenveld en het beleid tijdens praktijkkamers. De input van zowel de participatie- als praktijkkamers legde de basis voor de statuten en maakte collectief de oprichting van deze organisatie mogelijk. Het bestuursorgaan, momenteel samengesteld uit het middenveld en het beleid, zit samen op maandelijkse basis om richting te geven aan de organisatie. Van zodra de woningen toegewezen worden, zullen de CLTL-bewoners automatisch lid worden van de vzw en kunnen zij toetreden tot het bestuursorgaan. Ben je geïnteresseerd in een CLT woning en wil je als eerste op de hoogte gehouden worden van de verdere uitrol van deze organisatie? Schrijf je dan in op onze  nieuwsbrief!