top of page

Unite en ignite! Zo verliep onze AV

Bijgewerkt op: 1 dag geleden

Donderdag 23 juni kwamen we samen, met onze stichtende leden in Campus Corso voor onze jaarlijkse algemene vergadering. De aangename ontvangst, lekkere dranken en hapjes, en de verrassende tuin zorgde voor een gezellige maar toch ernstige sfeer gedurende onze goed gevulde agenda.


We gingen van start met het officiële gedeelte De jaarrekening 2023 en de begroting 2024 werden goedgekeurd. De kwijting van de bestuursleden werd aanvaard, waarbij de leden het bestuur bedanken voor het goede beheer van het afgelopen jaar. We maakten een aanpassing in het toewijzingsreglement voor kandidaat-bewoners en we pasten onze statuten aan betreffende de verdeling van M/V/X in ons bestuur. Ons nieuw bestuurslid Eddy Timmermans werd verwelkomd. Eddy zal Evelien Peeters opvolgen na haar ontslag als bestuurslid, dat aanvaard werd door de AV.
 


Een tijdje geleden gingen we aan de slag in een workshop met S&L om meer duidelijkheid te krijgen in onze acties en strategie voor de komende jaren. Hanne verstreken coördinator van Van Grond Los gaf een boeiende uiteenzetting van de bevindingen tijdens deze strategische workshop en wat de komende jaren op onze agenda staat. Onze strategie kreeg vorm aan de hand van de bovenstaande probleemstelling en de impact die we willen creëren.
Gastspreker Hugo Beermans maakte een vlotte overgang naar het volgende thema en was zo vriendelijk ons een uiteenzetting te geven over het ontstaan en de activiteiten van WOONZAAK.

De woonzaak bestaat uit een groep organisaties die zich inzetten voor een meer rechtvaardig woonbeleid. Via een Europese procedure roepen ze onze overheid ter verantwoording.

Voor de verkiezingen van juni 2024 riep hij de Vlaamse onderhandelaars op om werk te maken van een ander woonbeleid. Woonzaak beschrijft hun eisen voor een beter woonbeleid in een bouwpakket voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. 


Aan de slag!

We sloten onze AV af met een interactieve workshop "De Leuvense wooncoalitie". We zien heel wat beweging bij het middenveld in Vlaanderen rond het thema wonen. Heel wat organisaties verenigen zich om meer draagkracht te hebben bij het doorgeven van bezorgheden en aanbevelingen betreffende de woonproblematiek. Zo is er Woonzaak en

Van Grond Los wil in Leuven de verbindende factor zijn tussen verschillende organisaties die zich willen verenigen in een wooncoalitie. tijdens deze workshop toetsen we al eens af hoe onze stichtende leden hier tegenover staan en wat onze eerste agendapunten en actie zouden zijn bij het opstarten van deze Leuvense wooncoalitie.

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page