top of page

Praktijkkamer 7 - Wie wordt (bestuurs)lid van de vzw?

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023In januari 2022 startte het co-creatief proces voor de oprichting van een Community Land Trust in Leuven waarbij we op diverse inspraakmomenten met experten (praktijkkamers) en de doelgroep (participatiekamers) samenzaten. Ondertussen hebben we met een grote diversiteit aan organisaties en experten een bijzonder leerrijk en interessant traject afgelegd.. Tijdens deze laatste praktijkkamer hebben we onze successen gevierd en zijn we een laatste keer in dialoog gegaan over het traject dat gelopen werd. We brachten een bezoek aan de pilootsite en vergaderden in open lucht onder de bomen voor het provinciehuis naast de pilootsite.Een aantal deelnemers van de participatiekamer van 16 juni namen deel aan deze praktijkkamer en lichtten het wensbeeld toe dat werd opgemaakt voor de toekomstige CLT-woningen.Wat hebben we sinds de start gerealiseerd?


2019

 • De oprichting van een CLT werd opgenomen in het Meerjarenplan van de Stad Leuven

 • Er werd een haalbaarheidsstudie en doelgroepenanalyse opgemaakt door VUB & Cosmopolis in samenwerking met CLTB in opdracht van AG Stadsontwikkeling Leuven.

2020

 • Stad Leuven rekt 5 miljoen uit voor de ondersteuning van de oprichting van een CLT in Leuven. AG Stadsontwikkeling Leuven neemt de voorfinanciering van de oprichting op zich en stelt een coördinator aan voor de oprichting van de organisatie.

2021

 • De stakeholders die belang hebben bij een CLT in Leuven werden via interne workshops in kaart gebracht en uitgenodigd voor een infodag in Hal5. Aan de deelnemers werd gevraagd wie zijn steentje zou willen bijdragen voor de oprichting van een CLT in Leuven?

 • Op Klankbordgroepen wordt de interesse van een CLT afgetoetst bij de potentiële doelgroep

2022

 • We rolden een co-creatief oprichtingsproces uit met experten en organisaties. De resultaten van de praktijkkamers werden teruggekoppeld via participatieavonden met de doelgroep.

 • We gingen een samenwerking aan met AVANSA-oost Brabant voor de begeleiding van de potentiële bewonersgroep en de participatiekamers

 • We gingen een samenwerking aan met The Pond & The Waterfalls voor de begeleiding van de praktijkkamer

 • We maakten een startnota op waarin de afspraken en verwachtingen opgenomen worden voor organisaties die zich engageerden voor de praktijkkamer

 • We maakten een animatievideo die het concept van een CLT uitlegt

 • We gingen op plaatsbezoek in Brussel en stelden vragen aan de coördinatoren van beide organisaties (de antwoorden kan je terugvinden in het CLT-leerboek)

 • We traden toe tot het SHICC netwerk (Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities) en leerden van internationale CLT's

 • AG Stadsontwikkeling Leuven kreeg het mandaat voor de oprichting van de vzw en zal het eerste pilootproject realiseren. Ze startten met de zoektocht naar een ontwerpteam

 • We maakten een CLT-Leerboek op. Dit is een levend digitaal document dat ons toelaat om samen te leren en collectief antwoorden te zoeken op de vragen die leven rond CLT

 • We maakten profielschetsen op van de bewoners en de deelnemers van de participatiekmaer werden bevraagd over hun interesse in een CLT woning en wat dit kan betekenen in Leuven.

 • Er werd een droombeeld opgemaakt door mensen uit de doelgroep over hoe zij willen samenwonen

 • De pilootsite werd bezocht met de deelnemers van de participatie- en praktijkkamer.

 • We vergeleken de statuten van CLT Brussel en CLT Gent en deden suggesties voor de opmaak van onze eigen statuten


Wat staat er nog op de planning?

1. Feedback en finale statuten - 15 augustus 2022

Alle leden van de praktijkkamer en deelnemers van de participatiekamer hebben nog tot 12 juli de tijd om feedback te geven op de aanzet voor de statuten, hierna verwerkt de jurist de bijkomende feedback. We verwachten de finale versie van de statuten tegen 15 augustus.


2. Stichtende leden en bestuursleden - 15 september 2022

Verder wordt er op zoek gegaan naar leden voor de vzw. De deadline hiervoor is 15 september en je kan je aanmelden als individu via dit formulier of als rechtspersoonlijkheid via dit formulier. Hieronder wordt omschreven wat we van onze leden verwachten:


Stichtende leden: organisaties & Steunende leden: individuen

 • die hun handtekening onder de statuten willen plaatsen & het CLT-concept ondersteunen (enkel voor rechtspersoonlijkheden)

 • die 1x per jaar naar de algemene vergadering komen en hun stem uitbrengen

 • die hun netwerk ter beschikking stellen en het CLT-verhaal uitdragen in de wereld

 • die ook op de publieksevenementen het CLT-concept komen ondersteunen

Bestuursleden: bestaande uit organisaties en individuen

 • die 1 van de 3 categorieën vertegenwoordigen (beleid, middenveld, of bewoners*)

 • die om de 2 maanden willen vergaderen

 • die richting en leiding geven aan de CLT

 • die hun eigen netwerk en expertise inzetten en een meerwaarde willen bieden

 • die een gemotiveerd klankbord voor het (nog samen te stellen) team zijn

 • die het maatschappelijk belang boven hun individuele belangen stellen

 • die steeds goed voorbereid zijn en de agenda op voorhand lezen

 • die achteraf het verslag lezen en wanneer nodig feedback hierop geven

De Raad van Bestuur heeft als taak om richting en leiding te geven aan de CLT. De bestuursleden zetten hun expertise en netwerk in als gemotiveerd klankbord voor de VZW. De CLT biedt een kader van vertrouwen, groei en ontwikkeling met een gezond evenwicht tussen sturing en toezicht.

De primaire taken van de Raad van Bestuur bestaan uit

 • de opmaak van een toewijsreglement

 • de opmaak van de doorverkoopformule

 • suggesties geven voor de aanstelling van het ontwerpteam voor de pilootsite


Wat biedt de CLT?

 • voldoende diversiteit in het bestuur bestaande uit een boeiend netwerk van denkers en doeners

 • de kans om impact te maken en pionier te zijn op het vlak van betaalbaar wonen

 • de wereld met elk project een klein beetje beter maken3. Oprichtingsvergadering - 29 september 2022 om 9u30

In september vindt de oprichtingsvergadering plaats waarop de statuten fysiek zullen worden ondertekend en aansluitend de raad van bestuur aangesteld zal worden. Zij zullen meteen ook een eerste keer samenzitten en de voorzitter aanstellen. De locatie en het tijdstip worden in augustus meegedeeld.


4. Publieksevent - 27 oktober 2022 vanaf 13u

Tijdens de internationale CLT-week vindt het publiek oprichtingsevent plaats waarbij we het startschot van onze organisatie geven en iedereen willen bedanken voor het harde werk van het afgelopen jaar. Brenda Torpy van de Champlain Housing Trust in Burlington en Mariolga Julia Pacheco van Cano Martin Pena in Puerto Rico komen die week op bezoek in Leuven en wonen het oprichtingsevent bij. Ze hebben beiden, net als CLTB, de Word Habitat Award gewonnen.


Het publieksevent zal plaatsvinden in de auditoriumzaal van het provinciehuis, zodat aansluitend een bezoek gebracht kan worden aan de pilootsite die zich hiernaast bevindt. Inschrijven hiervoor kan vanaf augustus.


Meld je aan als lid

Steunend lid of Raad van Bestuur

Stichtend lid of Raad van Bestuur

Als individu

Meld je aan via het inschrijvingsformulier. Zodra we verder staan in het proces, contacteren we je en op dat moment kan je je lidmaatschap formaliseren.

Als organisatie

Vul het formulier in voor 15 september met je voorkeur stichtend lid en/of bestuurslid, We nemen spoedig contact op met jou(w organisatie)
64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page