top of page

Praktijkkamer 6 - Statuten & besluitvorming

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023

Deze praktijkkamer sloot naadloos aan op PTK 5.0 - Doelen en activiteiten. Het gesprek tussen de deelnemende organisaties werd deze keer meer technisch en ging over de besluitvorming:

 • het categorisering van de leden

 • het dagelijks bestuur

 • de algemene vergadering

 • de raad van bestuur

Met de resultaten zal een jurist deze zomer aan de slag gaan voor de opmaak van de statuten. De basis voor deze workshop werd gelegd in het voortraject dat liep van januari tot nu:

Haalbaarheidsstudie

Statuten CLT GENT

Statuten CLT BRUSSEL

CLT-Leerboek


CLTB_VUB_2020_HaalbaarheidsstudieCLTLeuven_digitaal
.pdf
Download PDF • 2.13MB


Statuten CLTG vzw (blanco)
.pdf
Download PDF • 174KB


Statuten CLTB vzw 2014 (blanco)
.pdf
Download PDF • 156KBBespreken "Doelen & Activiteiten"


In de statuten moet komen welke doelen de vzw mag nastreven. In een eerste deel namen we de tijd om terug te blikken op het resultaat van de vorige praktijkkamer. Zowel de aan- als afwezigen hadden 4 weken de tijd om hun bedenkingen bij het resultaat door te geven via een online tool (op de afbeelding met de rode post-its aangeduid). Hierover werd constructief in dialoog gegaan om tot een nieuwe formulering in consensus te komen. De jurist die aanwezig was tijdens de praktijkkamer besprak alle punten, gaf bijkomende inzichten en gaf aan welke input hij nog extra nodig heeft voor de opmaak van de statuten. Het finale resultaat kan je hieronder terugvinden.De Praktijkkamer stelt de volgende doelen voor:

 • Langdurige en kwaliteitsvolle betaalbaarheid van wonen

 • Beheren van gronden, woningen en andere voorzieningen op basis van de CLT-principes

 • Gemeenschapsvorming en community-versterking door empowerment en emancipatie van (kandidaat)bewoners en bijgevolg de bredere samenleving.

 • Verspreiden van het gedachtengoed van het CLT-model waarbij de traditionele omgang met eigendom in vraag wordt gesteld.

 • Oprichting en ondersteuning van de stichting of coöperatie van de CLT.

 • Billijk, objectief, democratisch, met respect voor iedereen, ook de allerzwaksten.


De Praktijkkamer stelt de volgende activiteiten voor die de vzw kan en mag ontwikkelen om die doelen te bereiken.

 • Een inclusieve aanpak ontwikkelen met behulp van diverse tools en instrumenten om de doelstellingen van de vzw te realiseren.

 • Vastgoedprojecten onderzoeken, begeleiden en ontwikkelen.

 • Beheren van (gemeenschappelijke) ruimtes en gebouwen.

 • Kandidaat bewoners/gebruikers vormen en begeleiden, samen met andere partnerorganisaties, zodat zij hun rol binnen de vzw en als eigenaar/gebruiker kunnen opnemen.

 • Begeleiden en ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten binnen de CLT en de bredere buurt.

 • Uitwerken van een visie rond de CLT, die visie uitdragen naar de bredere samenleving, uitrollen van sensibiliseringsacties rond het CLT-concept.


Bespreken "Governance model"


Daarna ging de praktijkkamer aan de slag met de besluitvorming. Wie neemt welke beslissingen en hoe worden deze genomen? Vanuit een vergelijkende studie tussen de statuten van Gent en Brussel werd er een basisvoorstel opgemaakt. Hierover werd in dialoog gegaan met alle aanwezigen. De jurist gaf ook aan welke informatie hij nog bijkomend nodig heeft voor de opmaak van de statuten en bracht bijkomende juridische inzichten waar nodig.


De staturen moeten vastleggen wie lid kan worden van de vzw en hoe de Algemene Vergadering (AV) er uit zal uitzien :

We maken een onderscheid tussen steunende leden en effectieve leden. De steunende leden kunnen de zittingen van de Algemene Vergadering bijwonen als ze dat willen maar hebben geen stemrecht; de effectieve leden zijn volwaardig lid van de Algemene Vergadering, met stemrecht. Ze kunnen ook verkozen worden tot bestuurder of deelnemen aan comités die de vzw eventueel opricht.


Alle (kandidaat-)bewoners worden automatisch steunend lid van de vzw. Sympathisanten, middenveld-organisaties en buurtbewoners kunnen op aanvraag steunend lid worden. Om effectief lid te worden, moet een steunend lid schriftelijk vragen te mogen toetreden en de Raad van Bestuur (RvB) en de AV moeten die aanvraag goedkeuren.


Het lidgeld moet later nog bepaald worden maar zou maximum 250 euro per jaar zijn. Bij de CLTB is het lidgeld 10 euro per jaar; in Gent gaat het om 50 euro per jaar.


De effectieve leden wordt opgedeeld in 3 categorieën, die elk één derde van de stemmen krijgen. Categorie A zijn de gebruikers & (kandidaat) bewoners en van de CLT-gebouwen. Categorie B zijn rechtspersoonlijk-heden (kennisinstellingen, vzw's en bedrijven) die de CLT steunen. Categorie C zijn vertegenwoordigers van overheden/administraties die de CLT steunen.


De AV komt minstens één keer per jaar samen en zo vaak als nodig.
Hoe ziet de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur eruit:

 • De RvB zal maximum 12 leden tellen. De drie categorieën van hierboven moeten elk evenveel leden leveren. Dat wil dus zeggen dat er maximum 4 bestuurders uit ledencategorie A komen, 4 uit categorie B en 4 uit C. De kandidaat-bestuurders worden met gewone meerderheid goed- of afgekeurd door de Algemene Vergadering behalve de vertegenwoordigers van categorie C. Die worden aangesteld door de overheid.

 • De RvB komt minstens 5x per jaar samen en zo vaak als nodig is.

 • Er kan ook een dagelijks bestuur aangesteld worden dat bestaat uit minstens 1 bestuurslid en 1 personeelslid en zorgt voor alle dringende beslissingen. Zij worden verkozen door de RvB.


Wat staat er nog op de planning?


1. Feedback en finale statuten

Alle leden van de praktijkkamer en deelnemers van de participatiekamer hebben nog tot 12 juli de tijd om feedback te geven op de aanzet voor de statuten, hierna verwerkt de jurist de bijkomende feedback. We verwachten de finale versie van de statuten tegen 15 augustus.


2. Stichtende leden en bestuursleden

De volgende stap is om alle stichtende leden in kaart te brengen en op zoek te gaan naar organisaties die zich kandidaat willen stellen voor de Raad van Bestuur. Heb je interesse om mee te pionieren in betaalbaar wonen in Leuven of ken je organisaties die hier de perfecte kandidaat voor zouden zijn? Stuur dan een mailtje naar clt@leuven.be


3. Oprichtingsvergadering

In september vindt de oprichtingsvergadering plaats waarop de statuten fysiek zullen worden ondertekend en aansluitend de raad van bestuur aangesteld zal worden. De exacte datum wordt begin juli meegedeeld.


4. Publieksevent

Tijdens de internationale CLT-week vindt het publiek oprichtingsevent plaats waarbij we het startschot van onze organisatie geven en iedereen willen bedanken voor het harde werk van het afgelopen jaar. Brenda Torpy van de Champlain Housing Trust in Burlington en Mariolga Julia Pacheco van Cano Martin Pena in Puerto Rico komen die week op bezoek in Leuven en wonen het oprichtingsevent bij dat op 27 oktober 2022 zal plaatsvinden. Ze hebben beiden, net als CLTB, de Word Habitat Award gewonnen.85 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page