top of page

Praktijkkamer 5 - Doelen & activiteiten

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023

In deze praktijkkamer gaven de deelnemende organisaties een eerste aanzet voor een belangrijk deel van de statuten: doelstellingen en activiteiten. Met de resultaten zal een jurist verder aan de slag gaan.


DEEL 1 - Droomworkshop

De leden van de praktijkkamer begonnen pet twee met een droomworkshop. Vertrekkend van diverse vragen over hoe zij denken dat de CLT Leuven in 2050 er uit zal zien, tekenden deelnemers hun persoonlijke wensen en dromen uit.

  • wie kom je tegen als je in een CLT-project rond wandelt?

  • welke en hoeveel gebouwen zijn er?

  • welke functies worden er in de gebouwen ondergebracht?

  • welke impact heet de CLT als organisatie?

  • welke samenwerkingen met andere organisaties zijn er?

  • ...

Doordat de leden van de praktijkkamer in kaart brachten wat zij met de organisatie zouden mogelijk maken, werden de geesten geopend en kregen alle leden meer eigenaarschap over de CLT.


Deel 2 - Doelen en activiteiten

In het tweede deel deelden de deelnemers zich op in twee grotere groepen die enerzijds rond de ‘doelstellingen’ en anderzijds de ‘activiteiten’ van de vzw nadachten. Ze vergeleken de statuten van Brussel en Gent en keken wat zij er zeker in willen opnemen en wat er volgens hen nog in ontbrak. Deze oefening gebeurde op basis van de input die tijdens de vorige praktijkkamers reeds verzameld werd, zoals:

Statuten CLT GENT

Statuten CLT BRUSSEL

Haalbaarheidsstudie


Statuten CLTG vzw (blanco)
.pdf
Download PDF • 174KB


Statuten CLTB vzw 2014 (blanco)
.pdf
Download PDF • 156KB


CLTB_VUB_2020_HaalbaarheidsstudieCLTLeuven_digitaal
.pdf
Download PDF • 2.13MB

De resultaten werden met de volledige praktijkkamer besproken en worden nog met de afwezigen doorgenomen. Zij zullen de basis vormen voor de jurist om de statuten van de nog op te richten vzw verder vorm te geven.Profielschetsen van toekomstige bewoners


Piet Van Meerbeek van Avansa Oost Brabant schetste de profielen van de toekomstige bewoners die tijdens de vorige participatiekamer zijn uitgewerkt. De deelnemers van de praktijkkamer kregen de gelegenheid om deze te raadplegen middels een ‘tentoonstelling’ die toegelicht werd door Piet. Daarnaast werd ook bovenstaande video getoond waarin de deelnemers van de participatiekamer zelf aangeven wat zij van het CLT model vinden en waarom zij hiertoe aangetrokken worden.Videoverslag

De deelnemers kregen ook het videoverslag van het plaatsbezoek in Brussel op 19 april als eerste te zien. Deze kan je hier opnieuw bekijken, alsook bij het verslag van het plaatsbezoek.


Startnota

Tot slot gaf de coördinator van de CLT ook een startnota mee aan alle deelnemers. Deze legt uit wat de doelstelling van het voortraject zijn en geeft een helder kader aan alle organisaties over wat er van hun deelname verwacht wordt, alsook welk werk er reeds verricht werd. De deelnemers zullen hierop feedback geven zodat iedereen meer helderheid krijgt over het engagement bij de praktijkkamer alsook waar we naartoe gaan.


Wil je met jouw organisatie ook mee bouwen aan (de oprichting van) een CLT in Leuven, stuur een mailtje naar clt@leuven.be?


74 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page