top of page

Lancering van het Europees Community Land Trust Netwerk

Bijgewerkt op: 2 aug. 2023

Van 7 tot 9 juni vond tijdens het Internation Social Housing Festival 2023 in Barcelona de lancering van het Europese Community Land Trust Netwerk plaats. Voormalig VN-rapporteur en directeur van The Shift Leilani Farha gaf op het openingspodium een sterke verklaring over hoe het creëren van kritieke massa en veerkrachtige CLT's in verschillende contexten kan bijdragen om het woonrecht voor iedereen mogelijk te maken.

"We moeten samenwerkingsverbanden opzetten en aanwezig zijn in het publieke debat. We moeten een alternatief model bieden dat

- daadwerkelijk in actie komt

- huisvesting beschouwt als een mensenrecht.

- huisvesting begrijpt als een thuis.

- de overdreven vercommercialisering en financiële uitbuiting van huisvesting afwijst."


- Leilani FarhaOnze coördinator gaf een presentatie over hoe de CLT in Leuven met steun van de stad werd opgericht. Het participatief oprichtingsproces werd toegelicht alsook de multidisciplinaire samenwerkingen en de grote diversiteit aan stichtende leden die nodig waren voor het opzetten van de CLTL-vzw. Daarnaast was er een internationale paneldiscussie over de noodzaak van CLT’s in Europa met diverse inzichten uit andere delen van Europa.

 • Álvaro Puertas van Barcelona CLT

 • Tom Chance van UK Community Land Trust Network

 • Thieme Hennis van Community Land Trust Nederland

 • Laura Parker-Tong van het Europees CLT netwerkInteressante weetjes:


💡 Er zijn ondertussen al meer dan 350 CLT's verspreid over Europa, die bewezen hebben dat ze succesvol zijn in het realiseren van door de gemeenschap geleide, betaalbare en hoogwaardige huisvesting. Het Europees CLT netwerk telt ondertussen meer dan

💡 Bij 76% van de gerealiseerde CLT-projecten in de UK werd er samengewerkt met een sociale huisvestingsmaatschappij (55%) of met een private ontwikkelaar (21%)

💡 Op het festival werden CLT's, collectief en coöperatief wonen als DE oplossingen genoemd voor de wooncrisis en klimaatcrisis. CLT werd recent ook formeel erkend als een tastbare oplossing voor duurzame en betaalbare huisvesting in een rapport van het Europees Parlement over huisvesting en door de Verenigde Naties.


De belangrijkste taken die het Europese CLT Netwerk op zich zal nemen zijn de volgende:

 1. Communicatie: Het vergroten van bewustzijn over het CLT-model in Europa

 2. Campagne voeren: Pleiten voor een gunstig politiek klimaat voor CLT's

 3. Verbinden: Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen CLT's

 4. Capaciteitsopbouw: Ondersteunen van (nieuwe) CLT's om hun impact te vergroten

 5. Samenwerken: Met de andere sectoren om positieve verandering te bevorderen

 6. Creëren: Ondersteunen bij het opzetten van nieuwe CLT-initiatieven

 7. Katalysator: Speerpunt van vernieuwing en technische vooruitgang

De lancering van dit nieuwe netwerk biedt CLT's in Europa de kans om te groeien en hun impact te vergroten. Het was een geweldige lancering met inspirerende sprekers en een duidelijke visie voor de toekomst. Het Europese CLT Netwerk zal een sleutelrol spelen in het transformeren van het huidige huisvestingssysteem in Europa.


De reflecties van Sorcha edwards over het festival (coördinator van Housing Europe)


 • Het is duidelijk dat we verder moeten gaan dan huisvesting en ook kijken naar gemeenschap, cultuur, verbinding. Niet alleen kapitaal, maar ook sociaal kapitaal. Niet alles alleen doen, maar sector overschrijdend. Europa is dankzij welvaartsmodellen die in de afgelopen decennia zijn gevormd een sociale supermacht, maar om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, moeten we ons huisvestingssysteem opfrissen en dit festival laat zien dat het momentum er is om dat met zijn allen te doen met nieuwe ideeën en nieuwe bottom-up initiatieven. Een moment om zelfkritisch te zijn en open te staan voor nieuwe ideeën. Om te ontgrendelen en te vernieuwen.

 • De realiteit van huisvesting en wat we de laatste tijd horen, toont de toenemende behoefte aan nieuwe oplossingen. We hebben een breed scala aan oplossingen nodig om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen. Er is een grote verandering in huisvestingsbehoefte en een grotere diversiteit aan huishoudensprofielen dan wanneer sociale huisvesting werd opgericht.

 • Het goede nieuws is dat het festival zo duidelijk laat zien dat er in heel Europa massaal veel oplossingen ontstaan. De zaadjes die hier gepland werden, zijn de mogelijke oplossingen voor specifieke problemen die we thuis hebben.

 • Cruciaal is dat de oplossingen politieke steun nodig hebben, en dat ze niet alleen in ivoren torens worden besproken. Het was van vitaal belang dat er op het ISHF2023 zoveel volksvertegenwoordigers aanwezig waren.

Hier kan u foto's, video's, dia's en andere bronnen terugvinden van het ISHF 2023.


41 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page