top of page

Met toekomstige bewoners

De participatiekamer bestaat uit Leuvenaars, geïnteresseerde toekomstige bewoners, buurtbewoners, sympathisanten en vrijwilligers die geloven in het project en hun levenservaring willen inzetten voor de oprichting van de CLT.

 

De Raad van Bestuur van de CLT bestaat uit 

  • 1/3e beleidsmakers

  • 1/3e vertegenwoordigers van het middenveld

  • 1/3e (toekomstige) bewoners

Omdat er nog geen toewijsreglement is waarbij er een leidraad is voor de bepaling van de doelgroep, zal dit de eerste taak zijn van de Raad van Bestuur zodat ook de de groep van (toekomstige) bewoners vertegenwoordigd kan worden in de Raad van Bestuur. Tot dan worden alle geïnteresseerde bewoners betrokken via participatiekamers. 

Wat gaat er gebeuren?

Wat is er al gebeurd?

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.

Participatie Partners

stadsontwikkeling-horizontal-rgb.png

Stad Leuven nam het initiatief voor de oprichting van een CLT. Het coördinatorschap wordt in een eerste fase ondergebracht bij Stadsontwikkeling Leuven. Ook wordt het eerste CLT project gerealiseerd door het Stadsontwikkelingsbedrijf en stellen zij een grond ter beschikking om dit pilootproject mogelijk te maken. Al doende kan de CLT leren en op eigen benen staan. 

logo_41010022_OostBrabant_vlak wit.png

Avansa Oost-Brabant werkt samen met de CLT in oprichting om een gemeenschap van toekomstige bewoners en sympathisanten te bouwen, de idee van een CLT uit te dragen bij het bredere publiek en de toekomstige organisatie vorm te geven met inspraak van deze nieuwe gemeenschap. Avansa stelt zich op als
ontwerper, facilitator en begeleider van het proces.

bottom of page