top of page

Het Bestuursorgaan

De vzw wordt bestuurd door een TRIPARTITE bestuursorgaan waar beslissingen worden genomen door 

  • 1/3e (toekomstige) bewoners

  • 1/3e vertegenwoordigers van het middenveld, sympathisanten & buurtbewoners

  • 1/3e vertegenwoordigers van het beleid

Het bestuursorgaan is op deze manier samengesteld om de verschillende belanghebbenden te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat de doelen en belangen van de CLT op een evenwichtige en inclusieve manier worden behartigd..

Afbeelding1.png

Categorie A - (toekomstige) Bewoners

Afbeelding1.png

De mensen die in de woningen (zullen) wonen worden vertegenwoordigd in het bestuursorgaan. Dit zorgt ervoor dat de beslissingen van het CLT-bestuur aansluiten bij de behoeften en wensen van zij die direct worden beïnvloed door de activiteiten van de CLT. De bewoners hebben het beste inzicht in de praktische aspecten en behoeften van huisvesting en gemeenschapsontwikkeling. Vanaf de woningen worden toegewezen, zullen de bewoners automatisch toetreden als lid van de vzw en kunnen zij toetreden tot het bestuursorgaan.

Wil je voor het toewijzen van de woningen ook al meer doen dan alleen participeren, en ben je geïnteresseerd om de bewoners te vertegenwoordigen in het bestuursorgaan? Laat het ons dan weten via een persoonlijk bericht.

Categorie B - Het middenveld

Afbeelding1.png

Dit zijn (sociale) organisaties, bedrijven en kennisinstellingen uit Leuven, aangevuld met private personen (die niet tot categorie A behoren) zoals sympathisanten of buurtbewoners. Zij kunnen expertise hebben op het gebied van huisvesting, samenwonen in de wijk, duurzaamheid, sociale dienstverlening of gemeenschapsontwikkeling. Deze partners ondersteunen de CLT met technische kennis en stellen hun netwerk ter beschikking bij het realiseren van de doelen van de CLT.

Categorie C - De lokale overheid

Afbeelding1.png

De lokale overheid vertegenwoordigt het bredere gemeentelijke belang en kan helpen bij het faciliteren van samenwerking tussen de CLT en de regelgevende instanties. De lokale overheid kan expertise bieden over stadsplanning, infrastructuur en regelgeving, wat van cruciaal belang is voor het succes van een CLT-project. AG Stadsontwikkeling Leuven richt vanuit het Leuvense beleid mee de CLT op. Zij droegen 4 bestuursleden naar voor die naast de (toekomstige) bewoners en het middenveld, eveneens de belangen van de burger zullen vertegenwoordigen. 

Lies Corniellie_edited.jpg

Schepen van wonen, gelijke kansen & mondiaal beleid​​

Piet Demulder_edited.jpg

Voormalig directeur

LKSD vzw

Evelien Peeters_edited.jpg

Ondervoorzitter 

AG Stadsontwikkeling Leuven

Kurt Peeters_edited.jpg

Beleidsadviseur

sociale zaken

Organisatie structuur CLTL_edited.jpg
bottom of page