top of page

De eerste aanzet naar het oprichten van een Leuvense Wooncoalitie!

Marjan van der Donk

8 jul. 2024

We verenigen onze kennis en draagwijdte voor een rechtvaardiger woonbeleid in Leuven

Op donderdag 27 juni 2024 sloten we onze jaarlijkse Algemene vergadering af met een interactieve workshop waarbij we fantaseerden over het opstarten van een Leuvense Wooncoalitie.

bottom of page