top of page

CLT Café 1 - Is een CLT-woning iets voor jou?

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023

Dit participatiemoment heeft ons doen beseffen dat we meer los moeten komen van complexe structuren en dat we ons meer moeten focussen op wat de noden, belangen en wensen zijn van de toekomstige bewoners, jullie dus. We voegen de daad bij het woord en zullen hiermee aan de slag gaan op onze volgende Volksvergadering 2.0 op maandag 25 april 2022 in het comeniusgebouw (Tiensevest 60) van 19u tot 21u.


Doel van deze vergadering

Er wordt bevraagd of er interesse is in een Commmunity Land Trust in Leuven (CLT), wat zijn de grootste onduidelijkheden en onzekerheden en waar wordt men al enthousiast van. De CLT wordt samen met mensen uit de doelgroep opgericht en zal betaalbaar wonen mogelijk maken doordat de grond in eigendom blijft van de CLT-gemeenschap en mensen enkel de woning zelf betalen. Ze betalen hun lening af en krijgen als zij verhuizen terug wat ze erin gestoken hebben, plus een klein deel van de meerwaarde.


Via een online Poll werd de groep van deelnemers in kaart gebracht, vrijblijvend en anoniem. Er vonden 2 digitale participatiemomenten plaats op 13 december 2021 (PCP 1.1) en op 25 januari 2022 (PCP 1.2) met respectievelijk 34 en 28 deelnemers.

Participatiemoment 1.1 (13 december 2021)

Participatiemoment 1.2 (25 januari 2022)

Volkstafels in kleinere groepen – participatie

De grotere groep wordt opgedeeld in kleinere groepjes van 5-6 personen. De vragen van deelnemers die naar boven kwamen in deze gesprekken, zijn opgenomen in Het CLT Leerboek.


De CLT en de woningmarkt:

 • Meerdere mensen vinden het interessant om eigenaar te worden, uit de huurmarkt te stappen en dat dit buiten de speculatie van de markt gebeurt.

 • De eeuwigdurende betaalbaarheid is interessant

 • Een CLT is belangrijk om Leuvenaars in Leuven te houden.

 • De CLT wordt gezien als een opportuniteit voor alleenstaande ouders met kinderen.

 • CLT geeft een kans om kleiner te gaan wonen als de kinderen het huis uit zijn vanuit de randgemeenten voor wie nog geen eigendom heeft.

 • Enkele mensen vragen zich af hoe de CLT nog aan gronden zal kunnen komen

De CLT als gemeenschap:

 • Voor een aantal mensen ligt de meerwaarde van een CLT niet zozeer in het geld maar is het vooral maatschappelijk. Verschillende mensen vinden het belangrijk dat de CLT gemeenschapsleven en groepsgevoel organiseert.

 • Ook delen met de buurt, gemeenschappelijk gebruik van goederen, (moes)tuin, auto’s op deelplatform, gemeenschappelijke ruimte… vinden ze fijn.

 • In de raad van bestuur zit een afspiegeling van de maatschappij, hoe kan deze afspiegeling doorgetrokken worden naar de bewoners. Een paar mensen vinden het belangrijk dat de CLT-gemeenschap op alle vlakken divers is: gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen, werksituatie, zelfstandigen en werknemers, religieuze achtergrond,… Er wordt de bedenking gemaakt dat de doelgroep zonder diversiteit gemarginaliseerd kan worden

 • It takes a Village to raise a child - heel wat alleenstaande ouders kunnen hier profijt aan hebben - kinderen genieten van het gemeenschapsleven – kinderen van gescheiden ouders kunnen dankzij het CLT model in hun netwerk blijven - De Parent house als suggestie met een grote leefgemeenschap

Engagement in de CLT:

 • Iemand vraagt zich af of het beter is een kant-en-klare woning te kopen van een ontwikkelaar waar je niet helemaal tevreden over bent of mee na te denken over de CLT? Wat als het na 2 jaar op niets uitdraait? Is het beter dat bewoners pas betrokken worden als de bouwaanvraag goedgekeurd wordt?

 • Enkele mensen vragen zich af: “Behoor ik tot de doelgroep of niet? Anders kan ik me toch niet engageren?”

 • Als alleenstaande ouder is het moeilijk om je op vaste momenten vrij te maken, er wordt gevraagd om na te denken over een flexibele manier om deel te nemen aan de volksvergaderingen

 • Bij een groep heerst onduidelijkheid over het engagement, wat wordt er hier verwacht? De omgekeerde vraag wordt gesteld: “Waar kan de CLT zich voor engageren richting de bewoners?”

De beslissingen over de CLT:

 • Iemand is wat bang voor een logge structuur. Het voelt overweldigend aan dat er 3 entiteiten zullen zijn. Hoeveel heeft “het volk” dan nog te zeggen?

 • Een ander vindt het logisch dat de grote lijnen worden uitgezet in een kernteam maar vindt het tegelijk belangrijk dat het project gedragen wordt door een grotere groep en dat de doelgroep betrokken wordt


De CLT-woningen:

 • Iemand noemt duurzaam en circulair bouwen, met herbruikbare materialen, als prioriteit.

 • Iemand vindt dat we kansen moeten geven voor nieuwe vormen van wonen.

 • Een ander denkt zelfs dat de CLT een stuk grond kan geven waar mensen zelf hun woning opzetten, tiny Houses of een camping bijvoorbeeld.


Stellingen

Op het einde van de participatiemomenten zijn een aantal mensen al naar huis of hun camera staat uit, maar de volhouders antwoorden op 3 stellingen door een gekleurd voorwerp op te steken. Een groen voorwerp = ja I Een rood voorwerp = neen I Een oranje voorwerp =misschien


1. Ik ga zeker praten over de CLT met vrienden en kennissen
2. Ik heb goesting om in een CLT-woning te wonen
3. Ik heb goesting om naar een volgend participatiemoment te komen
Het volgende participatiemoment zal fysiek doorgaan op maandag 25 april 2022 in het comeniusgebouw (Tiensevest 60) van 19u tot 21u. Inschrijven doe je via de pagina van Avansa

99 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page