top of page

Hallo, met het HUIS van de toekomst

Libelle

9 mrt. 2023

‘Een eigen huis, een plek onder de zon...’ Dat die plek steeds duurzamer moet, wist Rene Froger toen nog niet. Onze experts helpen je met hun groene bespaartips op weg.

Koop aandelen, geen huis

Peggy Totté: “In Vlaanderen staan we nog wat onwennig tegenover het concept coöperatief wonen, maar we zien de interesse toenemen. Hoe het werkt? Je kunt aandelen kopen van een bestaande wooncoöperatie, die eigenaar is van het

gebouw waar jij wilt wonen. Of je kunt ook zelf, met andere initiatiefnemers, een wooncoöperatie oprichten en daarin aandelen kopen. Jijzelf bent dus geen eigenaar van het gebouw, maar je mag er wél tegen een faire prijs wonen. Je huurt als het ware bij jezelf en de huur dekt de kosten van het gebouw. Voordeel is dat je vaak veel minder startkapitaal nodig hebt. Voorbije zomer maakte minister van Wonen Mathias

Diependaele nog bekend dat hij in vijf Vlaamse gemeentes wil starten met pilootprojecten in coöperatief wonen.”


In België bestaan een aantal wooncoöperaties zoals Wooncoop (wooncoop.be) en IBK (ibk-estate.be). Meer informatie vind je op cooperatiefwonen.be (kennisplatform van Architectuurwijzer en CERA).


Koop een huis, geen grond

“Een ander interessant model is de ‘Community Land Trust’ (CLT) die betaalbare koopwoningen aanbiedt. Bij hen koop je enkel de woning en niet de grond,” legt Peggy Totté uit, “want CLT blijft eigenaar van de grond. De bewoners betalen jaarlijks een relatief lage erfpacht (een soort huurprijs) voor de grond. Voor wie grote winst wil maken op zijn woning is het geen interessant model, wél voor wie een beperkt budget heeft voor de aankoop van de woning. Wanneer je overlijdt, erven je kinderen je huis, weliswaar zonder de grond. Het voelt voor veel Vlamingen nog ‘verkeerd’ om de grond van je huis niet te bezitten, maar dit idee wint toch aan interesse. Ook steden en gemeenten denken na over woonprojecten waarbij zij niet alleen bouwgronden, maar ook te renoveren gebouwen in erfpacht geven.”


Meer info: de bestaande en lopende Community Land Trust projecten in Brussel (cltb.be) en de geplande projecten in Gent (cltgent.be) en Leuven (vangrondlos.be).
bottom of page