top of page

Eerste Community Land Trust-woningen in Leuven worden concreter: Werken starten in 2025

Het Laatste Nieuws

1 apr. 2023

Betaalbaar wonen en Leuven: het blijft een hardnekkig zeer. In september vorig jaar zag de vzw Community Land Trust (CLT Leuven) het levenslicht

Betaalbaar wonen en Leuven: het blijft een hardnekkig zeer. In september vorig jaar zag de vzw Community Land Trust (CLT Leuven) het levenslicht, waarmee het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) een antwoord wil bieden op de hoge woonkost. Doordat kopers enkel de woning betalen op gemeenschapsgrond worden de kosten immers gedrukt. Zo’n half jaar na oprichting werd nu een ontwerpteam aangesteld voor het eerste project op de site van Klein Rijsel, in de schaduw van het Provinciehuis.

Voor een gemiddelde woning in Leuven moest een koper in 2020 rekenen op zo’n 400.000 euro, of 6 procent meer dan eerste achtervolger Antwerpen. Dat maakt de hoofdplaats van Vlaams-Brabant met voorsprong de duurste stad van het Vlaamse gewest. Met de oprichting van CLT Leuven trachtte het Leuvens stadsbestuur een antwoord te formuleren op de hoge levensduurte.


Een CLT is immers een ledenvereniging die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bredere middenveld en bewoners, die bouwgronden aanschaft om vervolgens te ontwikkelen. Doordat de grond eigendom blijft van het CLT wordt de kost gedrukt. Kopers betalen maandelijks een beperkte huur voor het gebruik van de grond, maar krijgen volwaardig gebruiksrecht op hun woning, met dezelfde rechten en plichten als een gewone huiseigenaar. Zo kan de woning bijvoorbeeld ook opgenomen worden in het testament.

Groen en pergola’s

Nu krijgen de eerste CLT-woningen concreet vorm. In mei vorig jaar lanceerde AGSL een openbare procedure om een ontwerpteam aan te stellen voor een woonproject op de site van Klein Rijsel. Van de veertien kandidaten werd de visie van KPW Architecten uiteindelijk weerhouden. “Het plan van KPW architecten houdt zeer goed rekening met de eigenheid van de locatie. De open ruimte zal zoveel mogelijk gevrijwaard worden en het modulaire bouwsysteem van de woningen laat veel flexibiliteit en vrijheid toe. De architectuur nodigt bovendien uit tot interactie tussen buren en voorbijgangers. Het groen en de pergola’s creëren dan weer een buffer met de straat zonder dat de woningen moeten inboeten op licht en uitzicht”, zegt Lies Corneillie (Groen), voorzitter van AGSL.


Het ontwerpteam tekende een plan uit voor een tiental woningen, met minimaal één en maximaal vier slaapkamers, een tuin, en een gemeenschappelijke ruimte. Ernaast wordt een multifunctioneel kantoorgebouw opgetrokken met een publieke functie. Ook de ruimte rondom de woningen zal worden heraangelegd naar voorbeeld van de esplanade aan het Provinciehuis, met de nodige aandacht voor groen, en een afvalsorteerstraat. ​“De aanstelling van het ontwerpteam betekent een nieuwe, belangrijke stap in de realisatie van de eerste CLT-woningen in onze stad. De komende maanden werkt KPW architecten het ontwerp verder uit en leggen we het voor aan de buurt. Volgend jaar zullen we een omgevingsvergunning aanvragen. Als alles vlot verloopt, starten de werken in de zomer van 2025", besluit Corneillie.bottom of page